Dodávka a montáž tepelných, chladových, hlukových a protipožárních izolací v komerční i průmyslové výstavbě.

Arax na sociálních sítích

 

Produkty a služby

Naše nabídka

Dodáváme a montujeme tepelné, hlukové, chladové a protipožární izolace pro komerční a průmyslovou výstavbu v tuzemsku i v zahraničí.

Komerční výstavba

V komerční výstavbě realizujeme především kompletní izolace technických zařízení budov. Nejčastěji pak izolační dodávky a montáže pro podtlakové odvodnění střech, zdravotechniku, sanitu, ústřední topení, chlazení (klimatizaci), vzduchotechniku, požární ochranu staveb a zařízení.

Průmyslová výstavba

Naopak v průmyslové výstavbě se zabýváme izolacemi v teplotním rozsahu -50 °C až + 1 850 °C. Zde se jedná o izolace parních zařízení, horkovodů, chladících zařízení a různých druhů hlukových izolací. Veškeré tyto izolace provádíme na potrubních rozvodech, různorodých druzích těles, kotlech, výměníkových a předávacích stanicích za použití materiálů z minerální a skelné vlny, různých druhů keramických vláken, polyetylenových a kaučukových izolací (rohoží, desek a potrubních pouzder).

Technické izolace

 • tepelné izolace k zamezení ztráty tepla
 • tepelné izolace k zamezení ztráty chladu
 • tepelné izolace k zamezení kondenzace vodních par (rosení)
 • protihlukové izolace
 • protipožární izolace
 • izolace vysokoteplotních zařízení
 • izolace potrubí a zařízení s teplotou média od -260 °C do +430 °C

Průmyslové izolace

 • izolace kotlů a jejich příslušenství
 • izolace vzduchotechnických rozvodů a zařízení
 • izolace rozvodů ústředního topení a zdravoinstalace (interiérové rozvody vody a topení, sociální a hygienické zařízení)
 • izolace rozvodů vodovodů a kanalizací
 • izolace elektrostatických odlučovačů a látkových filtrů
 • izolace pecí a sušáků
 • izolace nadzemních potrubních rozvodů a potrubních mostů
 • izolace podzemních rozvodů, topných kanálů a kolektorů
 • izolace výměníků, kolon, reaktorů a jiných speciálních zařízení

Zakázková výroba oplechování

 • oplechování těles atypických tvarů
 • výroba oplechování pro technické izolace
 • výroba oplechování pro průmyslové izolace

Protipožární ucpávky

 • požární ucpávky potrubí pro chlazení
 • požární ucpávky potrubí pro větrání (VZT)
 • požární ucpávky potrubí pro klimatizace
 • požární ucpávky potrubí pro zdravotně technické zařízení (ZTI)
 • požární ucpávky potrubí pro technologie
 • požární ucpávky pro prostupy elektrických kabelů

SIA – snímatelné izolace armatur

Jsme výrobcem snímatelných izolací armatur a zařízení SIA. Produkty SIA se používají především v aplikacích s požadavky na ochranu zdraví obsluhy proti popálení a ke snížení tepelných ztrát. SIA jsou určena pro instalace s maximální teplotou povrchu 250 °C.

Hlavní výhody:

 • rychlá návratnost investice
 • energetická úspora
 • ochrana zdraví
 • snadná údržba
 • dlouhá životnost
 • rychlá a jednoduchá montáž a demontáž

CLIMAVER®

Kompletní systém SAINT-GOBAIN pro zhotovení samonosných vzduchových kanálů z izolačních desek oboustranně potažených skelnou vatou.

 • optimální pro statiku budov a zpracování
 • trvale vynikající kvalita vzduchu v místnosti
 • znatelně více ticha pro žití bez stresu
 • plus pro životní prostředí i peněženku

Používané materiály

Kaučuková izolace

Kaučuková izolace je vysoce ohebný izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, jejíž vlastností je vysoký odpor proti difuzi vodní páry a nízká tepelná vodivost.

Používá se jako tepelná izolace a izolace proti tvorbě kondenzace při izolaci potrubí, rozvodů vzduchotechniky a nádrží pro chladící, klimatizační a technologická zařízení.

Kaučukové izolace mají tvar hadic, desek či pásek. Alternativou k běžné verzi je provedení se samolepicí úpravou, které zkracuje čas montáže, nebo s povrchovou úpravou ALU folií.

Polyethylenová izolace

Polyethylenová izolace je vyrobena z polyethylenové pěny se strukturou uzavřených buněk, která se vyznačuje nízkou objemovou hmotností, nízkou tepelnou vodivostí, flexibilitou, nenasákavostí a snadnou zpracovatelností.

Používá se jako izolace tepelná, akustická, mechanická ochrana potrubí či ochrana proti působení agresivního prostředí.

Polyethylenové izolace mají tvar trubic, desek nebo pásů. Vyrábějí se bez povrchové úpravy nebo s různou povrchovou úpravou (např.  s ALU folií, polymerovou folií, LDPE, HDPE folií, atd.).

Kamenná vlna

Kamenná vlna je označení pro tepelnou izolaci vyrobenou na bázi roztavené horniny čediče. To znamená, že se jedná vždy o materiál z přírodního zdroje, který se při výrobě taví. Tavenina se rozvlákňuje na vlákna budoucí tepelné izolace a přidáním pojiva vzniká kamenná vlna. Tento izolační materiál je označován i názvem minerální vata.

Výrobky z kamenné vlny/minerální vaty mají tvar rohoží, desek nebo pásů. Vyrábějí se bez povrchové úpravy nebo s různou povrchovou úpravou (např.  vyztužená hliníková folie, drátěné pozinkové pletivo).

Skelná vata

Skelná vata je označení pro tepelnou izolaci vyrobenou ze skelných vláken. Přírodní produkt se roztaví, rozvlákní a dalším postupem vzniká tepelná izolace. Tento izolační materiál má vynikající tepelně-izolační vlastnosti, je akustický, paropropustný, nehořlavý a stlačitelný, což umožňuje snadnější přepravu.

Výrobky ze skelné vaty mají tvar desek, rolí nebo je volně aplikovatelná jako foukaná izolace.

Pěnové sklo FOAMGLAS®

Pěnové sklo je tepelná izolace složená z miliónů hermeticky uzavřených skleněných buněk.

Díky své struktuře je materiál FOAMGLAS® parotěsný, zcela nenasákavý, nehořlavý, tvarově stálý, je odolný vůči kyselinám, hlodavcům a má mimořádnou pevnost v tlaku a tuhost i při dlouhodobém zatížení.

CLIMAVER®

Kompletní systém SAINT-GOBAIN pro zhotovení samonosných vzduchových kanálů z izolačních desek oboustranně potažených skelnou vatou.

 • Optimální pro statiku budov a zpracování
 • Trvale vynikající kvalita vzduchu v místnosti
 • Znatelně více ticha pro žití bez stresu
 • Plus pro životní prostředí i peněženku

Při realizaci zakázky jsme schopni dle přání zákazníka provést povrchovou úpravu na všechny druhy izolací. Naší významnou předností je provádění povrchové úpravy oplechováním. Zpracováváme hliníkové i pozinkované plechy, které mohou být i v různém barevném provedení. Rovněž provádíme povrchovou úpravu z nerezového plechu.

Ke zpracování plechu používáme moderní švýcarský stroj MABI, což je počítačem řízený stroj pro výrobu potrubních dílů a stříhání rovných dílů, a další kvalitní stroje, kterými disponujeme a zaručujeme tak vysokou kvalitu provedení a rychlosti s velkou přesností a efektivitou. Dalším provedením povrchové úpravy je použití PVC fólií (např. Okapak, AL CLAD atd.).