Dodávka a montáž tepelných, chladových, hlukových a protipožárních izolací v komerční i průmyslové výstavbě.

Arax na sociálních sítích

 

CLIMAVER®

Systém CLIMAVER® je řešením pro výrobu VZT potrubí a tvarovek z panelů ze skelné vlny. Jedná se o samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

Panel CLIMAVER® se skládá z vnější povrchové vrstvy, jádra a vnitřní povrchové vrstvy. Jádro panelu je zhotoveno ze skelné vlny o tloušťce 25 nebo 40 mm. Vnější strana panelu je pokryta hliníkovou fólií. Vnitřní povrchovou úpravu tvoří buď hliníková fólie nebo odolná antibakteriální tkanina ze skelných vláken s vysokou mechanickou odolností. Obě povrchové vrstvy jsou vyztuženy armovací mřížkou ze skelného vlákna.

Z těchto panelů se za pomoci speciálních nástrojů a příslušenství CLIMAVER® jednoduše vytvoří přímý vzduchovod a metodou přímého úseku tvarovka. Díky výrobě z již „předizolovaných“ panelů je montáž potrubí rychlá a tím se ušetří čas a přebytečné náklady na pracovišti.

Systém CLIMAVER® byl navržen tak, aby poskytoval vynikající tepelné a akustické vlastnosti a vysokou úroveň vzduchotěsnosti. Tyto vlastnosti činí systém energeticky úsporným.

Realizační postup výroby rovného úseku VZT potrubí

CLIMAVER® Plus

Standardní řešení pro vysoké nároky

Systémový panel CLIMAVER® Plus R a A2 Plus byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustické a tepelné vlastnosti a vysokou úroveň vzduchotěsnosti. Díky těmto vlastnostem je systém energeticky úsporný. Vnější i vnitřní strana panelu je potažena hliníkovou fólií vyztuženou skelnými vlákny, která slouží jako parozábrana.

Systém CLIMAVER® Plus R, A2 Plus je vhodným řešením pro:

 • obchodní centra,
 • administrativní budovy,
 • vzdělávací zařízení,
 • nemocnice, polyfunkční domy.
Rychlá instalace

Rychlá instalace

 • Montáž přímo na stavbě
 • Nízká hmotnost
 • Jednoduché sesazení na pero a drážku
 • Pomocné vodicí značky pro formátování

Mimořádná úspora energie

Mimořádná úspora energie

 • Nejvyšší třída vzduchotěsnosti
 • Vysoce účinné izolační vlastnosti

Útlum hluku

Útlum hluku

 • Vysoká zvuková pohltivost

Součinitel tepelné vodivosti T [°C] 10 20 40 60 EN 12667
λ [W/(m·K)] 0,032 0,033 0,036 0,038
Reakce na oheň - - B-s1, d0 a A2-s1, d0 EN 13501-1
Akustická absorpce Hz 125 250 500 1000 2000 4000 EN ISO 354
EN ISO 11654
α - 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,40
200 × 200 dB/m 2,2 2,2 2,2 10,3 8 5,8
400 × 500 1,0 1,0 1,0 4,6 3,6 2,6
500 × 1000 0,7 0,7 0,7 3,1 2,4 1,8
αw - 0,3
Vzduchotěsnost - - Třída těsnosti D EN 1507
Tlaková odolnost - Pa 800 EN 13403
Rozměrová stabilita - % <1 EN 1604
Charakteristika
Symbol Rozměr Jednotka Množství a naměřené hodnoty Norma
3 000 1 190 25 24,99 299,88 2 399
Standardní rozměry / informace o balení
Rozměry Tloušťka d [mm] m2/balení m2/paleta m2/kamión
Délka l [mm] Šířka b [mm]

CLIMAVER® Neto

Když je ticho rozhodující

Systémový panel CLIMAVER® Neto a A2 Neto byl navržen tak, aby poskytoval vynikající tepelný výkon a vysokou úroveň vzduchotěsnosti, což činí systém energeticky úsporným. Jádro panelu je zhotoveno ze skelné vlny. Vnější povrch panelu je potažen hliníkovou fólií vyztuženou skelnými vlákny, která slouží jako parozábrana. Vnitřní povrch je opatřen antibakteriální tkaninou ze skelných vláken s vysokou mechanickou odolností.

Systém CLIMAVER® Neto a A2 Neto je vhodným řešením pro prostory s vysokými nároky na akustiku:

 • kina,
 • divadla,
 • vzdělávací zařízení,
 • nemocnice,
 • administrativní budovy.
Útlum hluku

Útlum hluku

 • Vysoká zvuková pohltivost

Rychlá instalace

Rychlá instalace

 • Montáž přímo na stavbě
 • Nízká hmotnost
 • Jednoduché sesazení na pero a drážku
 • Pomocné vodicí značky pro formátování

Mimořádná úspora energie

Mimořádná úspora energie

 • Nejvyšší třída vzduchotěsnosti
 • Vysoce účinné izolační vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti T [°C] 10 20 40 60 EN 12667
λ [W/(m·K)] 0,032 0,033 0,036 0,038
Reakce na oheň - - B-s1, d0 a A2-s1, d0 EN 13501-1
Akustická absorpce Hz 125 250 500 1000 2000 4000 EN ISO 354
EN ISO 11654
α - 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90
0,90
200 × 200 dB/m 4,8 11,5 14,0 16,7 18,1
18,1
400 × 500 2,2 5,2 6,3 7,5
8,2 8,2
500 × 1000 1,5
3,5 4,2 5,0 5,4
5,4
αw - 0,85
Vzduchotěsnost - - Třída těsnosti D EN 1507
Tlaková odolnost - Pa 800 EN 13403
Rozměrová stabilita - % <1 EN 1604
Charakteristika
Symbol Rozměr Jednotka Množství a naměřené hodnoty Norma
3 000 1 190 25 24,99 299,88 2 399
Standardní rozměry / informace o balení
Rozměry Tloušťka d [mm] m2/balení m2/paleta m2/kamión
Délka l [mm] Šířka b [mm]

CLIMAVER® Deco

Když se design spojí s komfortem

Systémový panel CLIMAVER® A2 Deco byl navržen tak, aby poskytoval vynikající tepelný výkon a vysokou úroveň vzduchotěsnosti. Tyto vlastnosti činí systém energeticky úsporný. Jádro panelu je zhotoveno ze skelné vlny o tloušťce 25 mm. Vnější strana panelu je potažena barevnou textilií. Vnitřní povrch je chráněn odolnou antibakteriální tkaninou ze skelných vláken s vysokou mechanickou odolností.

Třída reakce na oheň A2-s1, d0.

Systém CLIMAVER® A2 Deco je vhodným řešením pro prostory s viditelnými vnitřními rozvody, které jsou zároveň dekorativním prvkem:

 • restaurace,
 • kavárny,
 • galerie,
 • kina,
 • divadla,
 • vzdělávací zařízení,
 • administrativní budovy,
 • rezidenční budovy.
3 000 1 210 40 18,15 199,70 1 597
Standardní rozměry / informace o balení
Rozměry Tloušťka d [mm] m2/balení m2/paleta m2/kamión
Délka l [mm] Šířka b [mm]

CLIMAVER® Apta

Pro náročné prostředí

Systémový panel CLIMAVER® Apta, A2 a A1 byl navržen tak, aby poskytoval vynikající tepelný výkon a vysokou úroveň vzduchotěsnosti, což činí systém energeticky úsporným. Jádro panelu je zhotoveno ze skelné vlny tloušťky 40 mm. Vnější strana panelu je potažena hliníkovou fólií vyztuženou skelnými vlákny, která slouží jako parozábrana. Vnitřní povrch je chráněn odolnou antibakteriální tkaninou ze skelných vláken.

Třída reakce na oheň B-s1, d0, A2-s1, d0 a A1.

Systém CLIMAVER® Apta, A2 a A1 Apta je vhodným řešením pro prostory s vysokými nároky na akustiku a tepelně-technické vlastnosti

3 000 1 190 25 24,99 299,88 2 399
Standardní rozměry / informace o balení
Rozměry Tloušťka d [mm] m2/balení m2/paleta m2/kamión
Délka l [mm] Šířka b [mm]

Úspora energie

Tlakové ztráty

Povrch vnitřní strany vzduchovodu CLIMAVER® má identickou drsnost jako VZT potrubí z pozinkovaného plechu.

Testy tlakových ztrát u přímého a směrově a prostorově členitého vedení z panelů CLIMAVER® mají shodné výsledky. To znamená, že při použití tohoto systému se tlaková ztráta v důsledku tření může snížit až o 40 % s ohledem na zbývající část potrubí (závisí na geometrii vzduchovodu a rychlosti proudícího vzduchu).

Pro výpočet rozměrů a tlakové ztráty vzduchovodů z panelů CLIMAVER® slouží výpočtový program ClimCalc Dimension.

Výsledky zkoušek pro faktor úniku vzduchu a pro třídu těsnosti dle EN 13403

Systém CLIMAVER® zajišťuje desetkrát lepší vzduchotěsnost (třída těsnosti D) proti standardnímu plechovému potrubí (třída těsnosti B) dle normy EN 12237 pro kovové potrubí a EN 13403 pro nekovové potrubí.

Výsledky zkoušek pro faktor úniku vzduchu a pro třídu je v souladu s EN 13403.

[:cs]Orientační výpočty tlakových ztrát[:]

Život bez hluku

Akustický útlum

Vzduchovod CLIMAVER® Neto kombinuje vynikající akustickou pohltivost s mechanicky odolnou vrstvou. Činitel zvukové pohltivosti α je určen poměrem energie pohlcené určitou plochou energie dopadající.

Čím více se činitel pohltivosti zvuku blíží 1, tím větší je akustický útlum. Řada CLIMAVER® Neto zaručuje hodnotu váženého činitele pohltivosti zvuku 0,85.

[:cs]Pohltivost zvuku (α<sub>w</sub>)[:]
Činitel zvukové pohltivosti (α) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz αw
0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85

Následující vzorec se používá k získání přibližného útlumu hluku z činitelů zvukové pohltivosti (α) získaných z akustických zkoušek.

ΔL = 1,05 x α1,4 × P / S, kde: α je činitel zvukové pohltivosti, P je vnitřní obvod příčného průřezu (m), S je vnitřní průřez potrubí (m2).

Akustický útlum potrubí CLIMAVER® Neto (dB/5 m/400 × 200 mm)

Kovové potrubí 2 2 7,5 7,5 3
CLIMAVER® Plus 8,5 8,5 8,5 38,5 30
CLIMAVER® Neto 18 43 52,5 62,54 68
CLIMAVER® Apta 22 43 53 68 38
Produkt Frekvence (Hz)
125 250 500 1000 2000

Kromě tlumení hluku ze zařízení, CLIMAVER® Neto navíc eliminuje hluk vznikající vibracemi samotného vedení, jak tomu bývá v případě plechového pozinkovaného potrubí.

Certifikace CLIMAVER®

Bezpečnost především

Výrobce izolačního materiálu ISOVER dbá na ochranu životního prostředí a zdraví.

ISOVER je členem České rady pro šetrné budovy a je certifikován podle normy ISO 9001.

CLIMAVER® je certifikován podle normy EN 14303 a EN 13403.
Při výrobě desek CLIMAVER® je až z 80 % použito recyklované sklo.

Vliv vláken ze skelné vlny na lidi byl důkladně prošetřován nezávislými lékařskými odborníky a výzkumnými pracovníky. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), jakožto součást Světové zdravotnické organizace, klasifikovala směrnicí EU 97/69/ES vlákna sklené vlny jako nekarcinogenní, jestliže jsou biologicky rozpustná. CLIMAVER® splňuje testovací kritéria Evropské certifikační komise pro minerální vlnu (EUCEB – EUropean CErtification Board for mineral wool products).

[:cs]CLIMAVER<sup>®</sup> Plus R[:]

Reakce na oheň

Produkty CLIMAVER® jsou zatříděny dle typu třídy reakce na oheň:

A2-s1, d0 CLIMAVER® A2 PLUS
B-s1, d0 CLIMAVER® PLUS R
B-s1, d0 CLIMAVER® NETO
A2-s1, d0 CLIMAVER® A2 NETO
A2-s1, d0 CLIMAVER® A2 DECO

EUROCLASS je harmonizovaný evropský klasifikační systém, podle kterého se výrobky řadí do jednotlivých tříd reakce na oheň, tj. A1, A2, B, C, D, E a F. Jako doplňková kritéria se používá označení s a d. Ta poskytují informace o průběhu vývoje kouře (s1 znamená žádný kouř, s3 znamená kouř s vysokými emisemi zplodin) a případných padajících hořících kapkách (d0 žádné, až po d3).

A1 Nepřispívá k požáru žádná (kouř bez odhořívajících kapek a částic)
A2-s1, d0 Nepřispívá podstatně k šíření požáru žádná (kouř bez odhořívajících kapek a částic)
B-s1, d0 Velmi omezeně přispívá k šíření požáru produkce kouře, odhořívajících kapek a částic
C Omezeně přispívá ke vzplanutí produkce kouře, odhořívajících kapek a částic
D Přispívá ke vzplanutí produkce kouře, odhořívajících kapek a částic
E Podstatně přispívá ke vzplanutí produkce kouře, odhořívajících kapek a částic (očekává se značný kouř)
F Nesplnění kritérií pro třídu E
Třída Reakce na oheň Další kritéria testování

Garantovaná kvalita vzduchu a údržba

Čištění potrubí

Vzduchovody CLIMAVER® jsou speciálně navrženy tak, aby bylo zajištěno jejich účinné čištění. Souvislá vnitřní vrstva je odolná vůči mechanickému kartáčování i čistění stlačeným vzduchem.

AELSA (Španělské sdružení společností pro čištění vzduchotechnických kanálů) certifikovala, že kanály CLIMAVER® mohou být perfektně vyčištěny při zachování celistvosti (integrity). Z toho vyplývá, že není zapotřebí žádná další ochrana vnitřního povrchu vzduchovodu. Díky tomu si CLIMAVER® udržuje své původní parametry.

[:cs]CLIMAVER<sup>®</sup> A2 Neto[:]

CLIMAVER® byl testován podle EN ISO 16000-10:2006 a splňuje nízkoemisní požadavky na budovy.

CLIMAVER® je ideální systém pro distribuci čerstvého vzduchu účinným způsobem uvnitř budovy. Vzduchotechnické rozvody CLIMAVER® úspěšně prošly testy proti šíření plísní a bakterií v souladu s evropskou normou EN 13403.

Climaver® Plus
Climaver® Neto
Climaver® Deco
CLIMAVER® Apta